Viết bản brief thiết kế logo

Thế nào là một bản brief (tóm tắt công việc) thiết kế logo? Và tại sao nhà thiết kế lại cần nhiều thông tin chi tiết trước khi thiết kế logo?

Bạn vừa nhận được hợp đồng thiết kế logo mới và rất hồ hởi chuẩn bị bắt tay vào làm? Đừng vội thiết kế ngay mà hãy hỏi khách hàng trước khi bắt đầu công việc thiết kế thương hiệu cho họ. Tại sao bước đặt câu hỏi lại quan trọng như vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi!

Read More