In tờ gấp

Tờ gấp, tờ rơi hay tờ bướm là những tên gọi để chỉ 1 tài liệu để giới thiệu một chương trình, giới thiệu hay quảng cáo một chiến dịch marketing nào đó tới khách hàng. Trong trường hợp công ty, tổ chức hay 1 đơn vị nào đó muốn quảng cáo về sản phẩm/ dịch vụ của mình với kinh phí thấp hoặc để thay thế cho catalogue, bạn nên sử dụng giải pháp in tờ gấp.

Read More