nhà thiết kế

12 Bài học mà những chuyến du lịch dạy cho một nhà thiết kế

“Điểm đến của không bao giờ là một địa điểm, nhưng đó là con đường để có thể thấy được mọi thứ.” – Henry Miller. Du lịch dạy cho bạn tất cả, trong số đó là để nhìn thế giới theo một cách khác nhau.

Đó là điều tương tự trong thiết kế đồ họa. Đó là một cách nhìn của nhà thiết kế với thế giới xung quan. Cả hai có rất nhiều điểm chung, điều đó có nghĩa là chúng ta dễ dàng để có được những bài học từ một việc và áp dụng chúng vào những điều khác. Dưới đây, Hi Idea đã tổng hợp 12 bài học từ những phần có ý nghĩa và hữu ích nhất của lời khuyên về du lịch có thể dạy cho một nhà thiết kế đồ họa.

Read More