Bản tin dự án

In thẻ nhân viên – T03/2015

Thiết kế, in thẻ nhân viên, thẻ nhựa:

Khách hàng: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Loại ấn phẩm: Thẻ nhựa nhân viên (ID Card)

Đại diện công ty: Mrs. Trang

Chức vụ: Kế toán viên

Số lượng: 485 chiếc