nhận diện thương hiệu

Nhận Diện Thương Hiệu (Corporate Identity)

Phân biệt Nhận diện thương hiệu và Xây dựng thương hiệu ?

Trong marketing nói chung và thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu cho nhãn hàng hay cá nhân nói riêng, những thuật ngữ như: Nhận Diện Thương Hiệu (branding), Xây Dựng Thương Hiệu (Corporate Identity), Thương Hiệu (A brand) hay được dùng thay thế nhau nhưng chúng vẫn mang nghĩa rất khác nhau, và có vai trò khác nhau trong thực tế phát triển doanh nghiệp và marketing. Hãy cùng Hi Idea tìm hiểu vai trò thật sự của những thuật ngữ này nhé.

Read More

Bộ nhận diện thương hiệu / Thiết kế bộ nhận diện

Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là gì ?

Làm cách nào để một doanh nghiệp, tổ chức muốn quảng bá rộng rãi cái riêng thương
hiệu của mình với người tiêu dùng, làm cho người tiêu dùng có thể nhận biết được
thương hiệu của mình một cách nhanh nhất. Chắc chắn để muốn các điều trên, chúng ta
phải đề cập tới các yếu tố thị giác trước tiên. Bộ nhận diện thương hiệu sẽ là chìa khóa
để giải quyết tất cả các vướng mắc trên.

Read More