Thương hiệu Logitech đổi logo, nhận diện thương hiệu mới